Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU19)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om offentlig upphandling som lämnats in främst under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om affärsmässighet, marknadsskadeavgift, sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och statlig inköpssamordning.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelse RRS9 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om offentlig upphandling som lämnats in främst under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om affärsmässighet, marknadsskadeavgift, sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och statlig inköpssamordning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.