Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2007

Beslut

Offentlig upphandling (FiU13)

Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på framst. 2006/07:RRS6 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 26 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-23
Justering: 2007-01-30
Betänkande publicerat: 2007-02-08
Trycklov: 2007-02-08
Reservationer 2
Betänkande 2006/07:FiU13

Alla beredningar i utskottet

2007-01-23

Offentlig upphandling (FiU13)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om statliga bolag och offentlig upphandling. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om offentlig upphandling. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse och motionärerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-28
4

Beslut

Beslut: 2007-02-28
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Direktupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Fi261.

2. Sociala och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi218 av Karla López m.fl. (mp),
2006/07:Fi232 av Hillevi Larsson och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2006/07:Fi234 av Luciano Astudillo (s) yrkandena 1-4,
2006/07:Fi237 av Per Bolund (mp),
2006/07:Fi257 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (båda s),
2006/07:Fi259 av Ronny Olander m.fl. (s),
2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (båda s) yrkande 1 och
2006/07:C321 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c23006
fp22006
kd21003
v01705
mp01603
Totalt153147049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi215 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2006/07:Fi217 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 1-3,
2006/07:Fi238 av Christina Axelsson m.fl. (s),
2006/07:Fi251 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2006/07:Fi260 av Sylvia Lindgren och Christina Axelsson (båda s),
2006/07:Fi263 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2006/07:Fi264 av Kerstin Andersson m.fl. (s) och
2006/07:Fi267 av Anders Ygeman och Carin Jämtin (båda s) yrkande 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m860011
c23006
fp22006
kd21003
v01804
mp01603
Totalt152148049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kundvalssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi235 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Fi240 yrkande 3.

5. Små företags möjligheter vid upphandling och lokal upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:Fi266 av Lars Lilja och Britta Rådström (båda s).

6. Verksamhet i offentlig egenregi och obligatorisk upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi207 av Anders Karlsson (s) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:Fi231 av Hillevi Larsson och Inger Jarl Beck (båda s) yrkande 1.

7. Utmaningsrätt och upphandling i konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi222 av Hans Backman (fp) och
2006/07:Fi240 av Anne Marie Brodén (m) yrkandena 1 och 2.

8. Utbildning och forskning rörande upphandlingsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi212 av Elisabeth Svantesson (m) yrkandena 1 och 2,
2006/07:Fi231 av Hillevi Larsson och Inger Jarl Beck (båda s) yrkande 2 och
2006/07:Fi262 av Anne Ludvigsson (s).

9. LOU:s tillämpning på hälso- och sjukvårdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi211 av Solveig Ternström och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) och
2006/07:Fi270 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s).

10. Riksrevisionens styrelses framställning om statliga bolag och offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2006/07:RRS6.