Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2009

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU29)

Riksdagen sa nej till motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2008. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och gällande rätt. Motionerna handlar bland annat om miljöhänsyn, sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling, ratificering av ILO:s konvention 94, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2008. Utskottet hänvisar bland annat till pågående arbete och gällande rätt. Motionerna handlar bland annat om miljöhänsyn, sociala hänsyn och kollektivavtal vid upphandling, ratificering av ILO:s konvention 94, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.