Offentlig upphandling

Finansutskottets bet 2010/11:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU29)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om offentlig upphandling. Orsaken är bland annat att utskottet redan tidigare har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hänsyn till miljön, sociala villkor och kollektivavtal vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-08
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-28
Trycklov: 2011-02-28
Reservationer 4
bet 2010/11:FiU29

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om offentlig upphandling. Orsaken är bland annat att utskottet redan tidigare har tagit ställning i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hänsyn till miljön, sociala villkor och kollektivavtal vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler, lokal upphandling och upphandling av hälso- och sjukvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-09
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi203 och 2010/11:Fi255.

2. Kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi207, 2010/11:Fi208, 2010/11:Fi254 och 2010/11:A385 yrkande 5.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP20302
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt195118036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi209, 2010/11:Fi222, 2010/11:Fi245, 2010/11:MJ296 yrkande 11, 2010/11:MJ433 yrkande 2, 2010/11:MJ449 yrkande 13, 2010/11:N220 yrkande 2, 2010/11:N374 yrkande 3 och 2010/11:N437 yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (V)

4. Mindre företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi212, 2010/11:Fi219, 2010/11:Fi241, 2010/11:Fi267 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C298 yrkande 3 och 2010/11:N409 yrkande 3.

5. Djuromsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi220 och 2010/11:Fi223.

6. Närproducerat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fi239, 2010/11:C305 yrkande 2, 2010/11:C311 yrkande 15, 2010/11:MJ226 yrkande 2 och 2010/11:MJ272 yrkandena 2 och 3.

7. Sociala kriterier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi247.

8. Beställarkompetens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi252 yrkandena 1 och 2.

9. Fackliga organisationers insyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi253.

Reservation 3 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M100007
MP23002
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt198115036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Hälso- och sjukvården m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So481 yrkande 3, 2010/11:So573 yrkande 5, 2010/11:N386 yrkande 4 och 2010/11:N421 yrkande 3.

Reservation 4 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S197014
M100007
MP23002
FP21003
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt199114036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag