Offentlig upphandling

Finansutskottets bet 2018/19:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om offentlig upphandling. Anledningen är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket för offentlig upphandling ska tillämpas, sociala kriterier, djurskydd, livsmedelsproduktion samt innovations- och funktionsupphandling.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-03-28
Reservationer 12
bet 2018/19:FiU34

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-05

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018/19 om offentlig upphandling. Anledningen är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket för offentlig upphandling ska tillämpas, sociala kriterier, djurskydd, livsmedelsproduktion samt innovations- och funktionsupphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillämpningen av LOU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:848 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2018/19:1571 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1, 4 och 6-9,

2018/19:1572 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S) och

2018/19:2384 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2.

2. Sociala kriterier, sociala företag och ideella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) yrkande 4,

2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 4-7 och

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 2.

Reservation 1 (KD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 58 1 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 0 18 4
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 268 18 18 45


3. Små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:595 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:778 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1571 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 3 och 5 samt

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 14 och 15.

Reservation 3 (C)

4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:264 av Richard Jomshof (SD) yrkande 4,

2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 1,

2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 34 och 42 samt

2018/19:2549 av Rickard Nordin (C).

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 58 0 4
C 0 0 28 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 58 28 45


5. Miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP),

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 10,

2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP) yrkande 5 och

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 0 59 11
SD 0 58 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 0 18 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 169 58 77 45


6. Innovations- och funktionsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1571 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 2,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 24 och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 58 1 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 0 18 4
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 226 58 19 46


7. Skatteetiska krav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 11 (V)

8. Antal underleverantörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 24 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 279 24 0 46


9. Smakprovning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1580 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkande 3.