Offentlig upphandling

Finansutskottets bet 2019/20:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om offentlig upphandling i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det redan i dag finns lagstiftning, pågår arbete eller utredningar inom de områden som berörs. Förslagen rör bland annat hur regelverket för offentlig upphandling tillämpas, sociala kriterier, djurskydd och livsmedelsproduktion.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-18
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-03
Reservationer 13
bet 2019/20:FiU34

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-02-06

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag om offentlig upphandling i motioner från allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat att det redan i dag finns lagstiftning, pågår arbete eller utredningar inom de områden som berörs. Förslagen rör bland annat hur regelverket för offentlig upphandling tillämpas, sociala kriterier, djurskydd och livsmedelsproduktion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillämpningen av LOU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:419 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1291 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 28 och 29,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 27-29,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 13 och 14 samt

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 0 0 60 2
C 0 0 31 0
V 25 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 156 66 111 16


2. Sociala kriterier, sociala företag och ideella organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2509 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1 och 3,

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 4-7 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

3. Små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1291 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 4 och 26.

Reservation 7 (C)

4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:198 av Rickard Nordin (C),

2019/20:427 av Sofia Nilsson (C),

2019/20:1291 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2019/20:2485 av Cecilia Widegren (M),

2019/20:2685 av Richard Jomshof (SD) yrkande 4 och

2019/20:3211 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) yrkande 1.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 25 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 273 60 0 16


5. Miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:606 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 14 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 11 och 48.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

6. Innovations- och funktionsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 12 (M)

7. Antal underleverantörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 66 0 0 4
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 0 25 0 2
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 307 26 0 16


8. Smakprovning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2019 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3.