Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att befintliga lagar för offentlig upphandling är tillräckliga och att arbete redan pågår på många områden.

Motionerna handlar exempelvis om hur reglerna för offentlig upphandling tillämpas, sociala kriterier och djurskydd.

Utskottets förslag till beslut: Avslagg på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-25, 2021-03-09

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU34)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att befintliga lagar för offentlig upphandling är tillräckliga och att arbete redan pågår på många områden.

Motionerna handlar exempelvis om hur reglerna för offentlig upphandling tillämpas, sociala kriterier och djurskydd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.