Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Offentlighet, sekretess och integritetsfrågor (KU28)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-07
Justering: 2006-03-16
Betänkande publicerat: 2006-03-30
Trycklov: 2006-03-30
Reservationer 4
bet 2005/06:KU28

Alla beredningar i utskottet

2006-03-07, 2006-02-21

Offentlighet, sekretess och integritetsfrågor (KU28)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som utskottet har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Generell integritetsskyddslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K306 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K371 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:K399 yrkande 1.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m381016
c01408
fp351012
kd230010
v19009
mp12005
-1001
Totalt23916094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Teknikoberoende integritetslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T500 yrkande 16.

Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m400015
c14008
fp036012
kd230010
v19009
mp10115
-1001
Totalt21837193

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Missbruk av offentlighetsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K322 yrkandena 1 och 2.

4. Informationsutbyte mellan myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi230 yrkande 2.

5. Information om innebörden av sekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K265.

6. Skyldighet att informera föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K460.

7. Åtgärdskrav för kärnkraftsreaktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N338 yrkande 13.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m400015
c14008
fp360012
kd230010
v19009
mp01205
-0101
Totalt24313093

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Ny lag om hantering av allmänna handlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 23.

Reservation 4 (mp)

9. Arkivering av digitala dokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K261.

10. Motioner behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K216, 2005/06:K234 yrkandena 1 och 2, 2005/06:K253 och 2005/06:K465.