Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Offentlighet, sekretess och integritetsfrågor (KU28)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Riksdagen hänvisade i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som riksdagen har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-02-21, 2006-03-07

Offentlighet, sekretess och integritetsfrågor (KU28)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2005 som rör bland annat integritet och sekretess i samband med offentlighetsprincipen. Utskottet hänvisar i huvudsak till pågående arbete. En del av motionerna rör frågor som utskottet har sagt nej till tidigare under mandatperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.