Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU26)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om offentlighet, sekretess och integritet. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om datainsamling på internet, myndigheters handel med personuppgifter, Datainspektionens uppdrag och ökad insyn och öppenhet i EU.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-26

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU26)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om offentlighet, sekretess och integritet. Anledningen är bland annat att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om datainsamling på internet, myndigheters handel med personuppgifter, Datainspektionens uppdrag och ökad insyn och öppenhet i EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.