Offentlighet, sekretess och integritet

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet, (KU28)

Riksdagen sa nej till cirka tjugo förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om offentlighet, sekretess och integritet.

Motionerna handlar bland annat om en översyn av sekretessregleringen för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och ökad insyn i användningen av skattemedel.

Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom vissa av de områden som motionerna tar upp.

 

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-29

Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet, (KU28)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka tjugo förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om offentlighet, sekretess och integritet.

Motionerna handlar bland annat om en översyn av sekretessregleringen för att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter och ökad insyn i användningen av skattemedel.

Utskottet anser bland annat att arbete redan pågår inom vissa av de områden som motionerna tar upp.

 

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.