Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Säkrare och mer tillgängliga val (KU31)

Det är viktigt att val genomförs på ett säkert sätt och att så många som möjligt har möjlighet att rösta. Det finns en risk att väljare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal för att förtidsrösta. Framöver kommer dessa väljare att kunna lämna sina röster till kommunala röstmottagare som kommer hem till dem och tar emot deras röster. Under den tid som förtidsröstningen pågår ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag och minst två röstmottagare ska vara närvarande för att ta emot förtidsröster i röstningslokalerna.

För att öka säkerheten ska kommunerna förvara valmaterial från förtidsröstningen avskilt och på ett säkert sätt. Det kan till exempel handla om kuvert, röstkort och adresskort som tagits emot från väljare eller bud. Lokaler som används för röstning ska vara tydligt avgränsade och utformade så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalerna får inte ha anknytning till en viss politisk organisation. Det är också viktigt att alla som arbetar med val har kunskap om vilka regler som gäller. Därför ska bara den som har fått utbildning få bli röstmottagare.

Valnämnden får i undantagsfall avsluta den preliminära rösträkningen en dag senare, det vill säga till torsdagen efter valdagen. På så sätt ska rösträkningen bli säkrare.

De nya reglerna för förvaring av valmaterial börjar gälla den 1 augusti 2014. De andra ändringarna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-04-15
Betänkande publicerat: 2014-04-22
Trycklov: 2014-04-22
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU31

Alla beredningar i utskottet

2014-04-10, 2014-04-03

Säkrare och mer tillgängliga val (KU31)

Det är viktigt att val genomförs på ett säkert sätt och att så många som möjligt har möjlighet att rösta. Det finns en risk att väljare på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal för att förtidsrösta. Framöver kommer dessa väljare att kunna lämna sina röster till kommunala röstmottagare som kommer hem till dem och tar emot deras röster. Under den tid som förtidsröstningen pågår ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen varje dag och minst två röstmottagare ska vara närvarande för att ta emot förtidsröster i röstningslokalerna.

För att öka säkerheten ska kommunerna förvara valmaterial från förtidsröstningen avskilt och på ett säkert sätt. Det kan till exempel handla om kuvert, röstkort och adresskort som tagits emot från väljare eller bud. Lokaler som används för röstning ska vara tydligt avgränsade och utformade så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalerna får inte ha anknytning till en viss politisk organisation. Det är också viktigt att alla som arbetar med val har kunskap om vilka regler som gäller. Därför ska bara den som har fått utbildning få bli röstmottagare.

Valnämnden får i undantagsfall avsluta den preliminära rösträkningen en dag senare, det vill säga till torsdagen efter valdagen. På så sätt ska rösträkningen bli säkrare.

De nya reglerna för förvaring av valmaterial börjar gälla den 1 augusti 2014. De andra ändringarna börjar gälla den 1 januari 2015. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i vallagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:124.

1. Lag om ändring i vallagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837). 2. Ökade möjligheter att lämna särskild personröst

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

2. Ökade möjligheter att lämna särskild personröst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:K22.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag