Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

Konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2022

Beslut

Ja till ökad insyn i ägande av radio- och tv-företag (KU13)

Regeringen har lämnat förslag om ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag. Riksdagen sa ja till förslagen.

Förslagen innebär att fler leverantörer av medietjänster ska lämna information till mottagarna och att omfattningen av den information som ska lämnas utökas jämfört med vad som gäller i dag.

Lagändringarna börjar gälla 1 mars 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-25, 2022-11-08

Ja till ökad insyn i ägande av radio- och tv-företag (KU13)

Regeringen har lämnat förslag om ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen.

Förslagen innebär att fler leverantörer av medietjänster ska lämna information till mottagarna och att omfattningen av den information som ska lämnas utökas jämfört med vad som gäller i dag.

Lagändringarna föreslås börja gälla 1 mars 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.