Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Partier som tagit emot anonyma bidrag ska inte få statligt partistöd (KU35)

Statligt stöd till politiska partier ska endast ges till partier som inte har tagit emot anonyma bidrag. Villkoret ska gälla från den 1 april 2014. Beslutet innebär att riksdagen delvis säger ja till en gemensam motion från MP, S och V.

Riksdagen sa även ja till regeringens proposition om ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, med en mindre ändring. Enligt regeringens förslag ska ett parti redovisa vem som gett bidrag i de fall där partiet eller valkandidaten känner till eller kan ana vem som är bidragsgivare. Utskottet anser dock att skyldigheten endast ska gälla i de fall där partiet eller valkandidaten känner till vem som är givare.

Dessutom gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen med anledning av propositionen. I regeringens förslag står det att partierna ska spara uppgifter om bidragsgivares identitet. Det är däremot inte specificerat vilka uppgifter som ska sparas. Riksdagen uppmanade därför regeringen att förtydliga detta. Tillkännagivandet bygger på ett utskottsinitiativ i konstitutionsutskottet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till initiativ med tillkännagivande för regeringen om definitionen av en bidragsgivares identitet m.m. Delvis bifall till en motion om partistödslagen och anonyma bidrag. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-02-18, 2014-02-20

Partier som tagit emot anonyma bidrag ska inte få statligt partistöd (KU35)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att statligt stöd till politiska partier endast ska ges till partier som inte har tagit emot anonyma bidrag. Villkoret ska gälla från den 1 april 2014. Bakom förslaget står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget innebär att utskottet delvis säger ja till en gemensam motion från MP, S och V.

KU föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens proposition om ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, med en mindre ändring. Enligt regeringens förslag ska ett parti redovisa vem som gett bidrag i de fall där partiet eller valkandidaten känner till eller kan ana vem som är bidragsgivare. Utskottet anser dock att skyldigheten endast ska gälla i de fall där partiet eller valkandidaten känner till vem som är givare.

Dessutom föreslår KU ett tillkännagivande till regeringen med anledning av propositionen. I regeringens förslag står det att partierna ska spara uppgifter om bidragsgivares identitet. Det är däremot inte specificerat vilka uppgifter som ska sparas. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att förtydliga detta. Förslaget bygger på ett utskottsinitiativ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.