Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2000

Beslut

Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (TU8)

Tillståndshavare som har ett telenät för mobila teletjänster ska vara skyldiga att upplåta nätkapacitet till företag som saknar egna nät. Marknadsmässiga villkor ska gälla för upplåtelsen. Skyldigheten att upplåta nätkapacitet gäller endast i den mån det finns tillgänglig kapacitet. Lagändringen, som träder i kraft den 1 maj 2000, ska bidra till ökad konkurrens på mobiltelemarknaden. Riksdagen gav också, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att överväga frågan om tillsynsmyndighetens roll och återkomma med ett förslag som ger tillsynsmyndigheten en starkare roll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-03-07
Justering: 2000-03-28
Betänkande 1999/2000:TU8

Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (TU8)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att tillståndshavare som har ett telenät för mobila teletjänster ska vara skyldiga att upplåta nätkapacitet till företag som saknar egna nät. Marknadsmässiga villkor ska gälla för upplåtelsen. Skyldigheten att upplåta nätkapacitet gäller endast i den mån det finns tillgänglig kapacitet. Lagändringen, som föreslås träda i kraft den 1 maj 2000, ska bidra till ökad konkurrens på mobiltelemarknaden. Utskottet föreslår också, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga frågan om tillsynsmyndighetens roll och återkomma till riksdagen med ett förslag som ger tillsynsmyndigheten en starkare roll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-04-12
4

Beslut

Beslut: 2000-04-14

Protokoll med beslut