Ökad ordning och säkerhet i frivården

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 februari 2021

Nästa händelse: Beredning 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-21
Justering: 2021-01-28
Trycklov: 2021-01-29
Betänkande 2020/21:JuU15

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-14
3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03