Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Ökad tillgänglighet på läkemedel (SoU22)

Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar som regeringen föreslagit på läkemedelsområdet. Ändringarna syftar till att öka tillgängligheten och få en mer ändamålsenlig prissättning på läkemedel. De innebär bland annat följande.

 • Det ska bli möjligt att byta ut förskrivna parallellimporterade läkemedel mot billigare original.
 • Enligt gällande regler får farmaceuter motsätta sig utbyte av läkemedel om det finns anledning att anta att utbytet skulle innebära en betydande olägenhet för patienten. Detta tydliggörs nu i lag och farmaceuterna ska kunna kryssa i en ruta på receptet om de motsätter sig utbyte (farmaceutkryss).
 • Om en farmaceut har motsatt sig utbyte ska uppgifter om detta få föras in i E-hälsomyndighetens receptregister. E-hälsomyndigheten ska få lämna ut uppgifterna till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som utövar tillsyn på området.
 • För att tillgodose en god tillgång på läkemedel måste den som har fått godkänt att sälja "periodens vara" (normalt sett ett läkemedelsföretag) tillhandahålla läkemedlet på apotek. Periodens vara är det läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris.
 • Om inte apoteken och det företag som får sälja periodens vara följer reglerna om utbyte respektive skyldigheten att tillhandahålla periodens vara riskerar de sanktionsavgifter.
 • Apotek som inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel som den är skyldig att tillhandahålla ska informera konsumenten om på vilka andra apotek läkemedlet finns.

Sjukhusapotek omfattas inte av de nya reglerna.

Lagändringarna som gäller farmaceutkryss börjar gälla den 1 januari 2015 och övriga lagändringar den 1 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

120 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 15
Betänkande 2013/14:SoU22

Alla beredningar i utskottet

2014-04-29, 2014-04-10

Ökad tillgänglighet på läkemedel (SoU22)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett antal lagändringar som regeringen föreslagit på läkemedelsområdet. Ändringarna syftar till att öka tillgängligheten och få en mer ändamålsenlig prissättning på läkemedel. De innebär bland annat följande.

 • Det ska bli möjligt att byta ut förskrivna parallellimporterade läkemedel mot billigare original.
 • Enligt gällande regler får farmaceuter motsätta sig utbyte av läkemedel om det finns anledning att anta att utbytet skulle innebära en betydande olägenhet för patienten. Detta tydliggörs nu i lag och farmaceuterna ska kunna kryssa i en ruta på receptet om de motsätter sig utbyte (farmaceutkryss).
 • Om en farmaceut har motsatt sig utbyte ska uppgifter om detta få föras in i E-hälsomyndighetens receptregister. E-hälsomyndigheten ska få lämna ut uppgifterna till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som utövar tillsyn på området.
 • För att tillgodose en god tillgång på läkemedel måste den som har fått godkänt att sälja "periodens vara" (normalt sett ett läkemedelsföretag) tillhandahålla läkemedlet på apotek. Periodens vara är det läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris.
 • Om inte apoteken och det företag som får sälja periodens vara följer reglerna om utbyte respektive skyldigheten att tillhandahålla periodens vara riskerar de sanktionsavgifter.
 • Apotek som inte direkt kan tillhandahålla ett läkemedel som den är skyldig att tillhandahålla ska informera konsumenten om på vilka andra apotek läkemedlet finns.

Sjukhusapotek omfattas inte av de nya reglerna.

Lagändringarna som gäller farmaceutkryss föreslås börja gälla den 1 januari 2015 och övriga lagändringar den 1 juli 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-26
Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Apoteksomregleringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So293 av Phia Andersson (S),
2012/13:So590 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:So283 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (båda MP) yrkandena 1-3,
2013/14:So315 av Peter Jutterström (M),
2013/14:So316 av Peter Jutterström (M),
2013/14:So349 av Agneta Luttropp (MP) yrkande 3 och
2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (MP)

2. Apotekspersonalens kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So206 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 7 och
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 10.

Reservation 2 (S, MP)
Reservation 3 (V)

3. Försäljning av receptfria läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 8 samt
2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt172140037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Subvention av preventivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So220 av Eva Olofsson m.fl. (V),
2012/13:So275 av Désirée Liljevall (S),
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 37 och
2013/14:So409 av Désirée Liljevall (S).

5. Ökad tillgänglighet till läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So206 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 10,
2012/13:So231 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-5,
2012/13:So257 av Anna-Lena Sörenson (S),
2012/13:So326 av Anna Wallén m.fl. (S),
2012/13:So386 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2012/13:So508 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 23,
2012/13:So562 av Karin Åström och Leif Pettersson (båda S),
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 6, 12 och 14-16,
2013/14:So270 av Phia Andersson (S),
2013/14:So294 av Eva-Lena Jansson och Phia Andersson (båda S) yrkande 2,
2013/14:So432 av Christina Zedell (S) yrkandena 1-4,
2013/14:So479 av Peter Hultqvist och Kurt Kvarnström (båda S),
2013/14:So494 av Pia Nilsson m.fl. (S) och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S2010010
M98009
MP20005
FP20013
C19004
SD01604
V00190
KD19000
Totalt1781612035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Prissättning och upphandling av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So490 av Finn Bengtsson (M),
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 11,
2013/14:So294 av Eva-Lena Jansson och Phia Andersson (båda S) yrkande 1 och
2013/14:So472 av Stefan Käll (FP).

Reservation 8 (V)

7. Tillgång till nya läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So256 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkande 4,
2012/13:So521 av Lars Isovaara och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:So266 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkande 4,
2013/14:So349 av Agneta Luttropp (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:So510 av Ulf Nilsson (FP).

Reservation 9 (MP)

8. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
2. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
3. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
4. lag om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
5. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister med den ändringen att i 6 § näst sista stycket sista meningen ersätts orden "vid vilken" med ordet "där",
6. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:93 punkterna 1-6.

9. Apotek i glesbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So206 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2012/13:So380 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 10 i denna del,
2013/14:So214 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 9, 19 och 20,
2013/14:So351 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S) och
2013/14:So665 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 10 (MP)
Reservation 11 (V)

10. Förbättrad användning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So399 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:So547 av Finn Bengtsson m.fl. (M),
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 22,
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 14,
2013/14:So498 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S),
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 27 och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 12 (SD)

11. Barn och läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 25 och 26.

Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M98009
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt27539035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Miljö och läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So202 av Annelie Enochson och Roland Utbult (båda KD),
2012/13:So578 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) och
2013/14:So660 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

Reservation 14 (SD)

13. Särläkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So256 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkande 2,
2012/13:So368 av Penilla Gunther (KD) yrkandena 2 och 3 samt
2013/14:So266 av Anna-Lena Sörenson (S) yrkande 2.

14. Läkemedelsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So407 av Lars Johansson och Cecilia Dalman Eek (båda S) och
2013/14:So541 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S).

Reservation 15 (S, MP, V)

15. Läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.