Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 januari 2017

Beslut

Fler ska få tillgång till sprututbytesverksamheten (SoU4)

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. I dag måste alla kommuner i ett landsting godkänna en sådan ansökan. 

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Avsikten med förändringarna är att förbättra tillgången till sprututbyten i hela landet för personer som injicerar droger. I dag finns denna typ av verksamhet bara på nio platser i Sverige.

Syftet med utbyte av sprutor och kanaler är att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar eller är beroende av narkotika. Sprututbytet bedöms vara ett effektivt redskap för att minska smittspridningen.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-17
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-21
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:SoU4

Fler ska få tillgång till sprututbytesverksamheten (SoU4)

Åldersgränsen för att få delta i sprututbytesverksamheten sänks från 20 år till 18 år. Dessutom ska landstingen självständigt kunna ansöka om att starta upp en sprututbytesverksamhet. I dag måste alla kommuner i ett landsting godkänna en sådan ansökan. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Avsikten med regeringens lagförslag är att förbättra tillgången till sprututbyten i hela landet för personer som injicerar droger. I dag finns denna typ av verksamhet bara på nio platser i Sverige.

Syftet med utbyte av sprutor och kanaler är att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar eller är beroende av narkotika. Sprututbytet bedöms vara ett effektivt redskap för att minska smittspridningen.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 mars 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-01-10
Debatt i kammaren: 2017-01-11
4

Beslut

Beslut: 2017-01-11
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 januari 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:15 och avslår motionerna

2016/17:2963 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 9 och 10 samt

2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 0 72 0 12
SD 39 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 226 72 0 51


2. Samverkansavtal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (M)

3. Bosättningskravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3505 av Karin Rågsjö m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 70 1 0 13
SD 41 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 0 17 0 4
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 282 18 0 49