Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (JuU26)

Tullverket och Kustbevakningen får större möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen ska få ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, och göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott. Tjänstemän vid Kustbevakningen ska även få ta bevisprov på den som misstänks för sjöfylleri. Tullverket och Kustbevakningen får inleda förundersökning om rattfylleribrott och Kustbevakningen om sjöfylleribrott. Tjänstemännen vid myndigheterna ska få vidta utredningsåtgärder och använda vissa tvångsmedel före och under en förundersökning. För att förhindra rattfylleribrott får tjänstemännen vidare omhänderta bland annat fordonsnycklar. Dessutom får myndigheterna omhänderta körkort. Det blir möjligt att ta blodprov på förare som varit inblandade i vägtrafikolyckor och på grund av det inte kan lämna alkoholutandningsprov eller genomgå ögonundersökning, även om det saknas misstanke om trafiknykterhetsbrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-24
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-06
Trycklov: 2008-05-06
Reservationer 5
bet 2007/08:JuU26

Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (JuU26)

Tullverket och Kustbevakningen får större möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. Tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen ska få ta alkoholutandningsprov, både rutinmässiga sållningsprov och bevisprov, och göra ögonundersökningar för att förebygga, upptäcka och utreda rattfylleribrott. Tjänstemän vid Kustbevakningen ska även få ta bevisprov på den som misstänks för sjöfylleri. Tullverket och Kustbevakningen får inleda förundersökning om rattfylleribrott och Kustbevakningen om sjöfylleribrott. Tjänstemännen vid myndigheterna ska få vidta utredningsåtgärder och använda vissa tvångsmedel före och under en förundersökning. För att förhindra rattfylleribrott får tjänstemännen vidare omhänderta bland annat fordonsnycklar. Dessutom får myndigheterna omhänderta körkort. Det blir möjligt att ta blodprov på förare som varit inblandade i vägtrafikolyckor och på grund av det inte kan lämna alkoholutandningsprov eller genomgå ögonundersökning, även om det saknas misstanke om trafiknykterhetsbrott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2008. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-14
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
b) lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
c) lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,
d) lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning,
e) lag om ändring i polislagen (1984:387), med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
f) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
g) lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken,
h) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:53 punkterna 1-3 och 5-9 samt avslår motion 2007/08:Ju236.

2. Ytterligare åtgärder mot sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju21 yrkande 3, 2007/08:C204 och 2007/08:C336 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c23006
fp24004
kd19005
v01903
mp01405
Totalt150143056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju21 yrkande 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c22007
fp24004
kd19005
v01903
mp01405
Totalt149143057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vållandebrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju21 yrkandena 1 och 4 samt 2007/08:Ju438.

Reservation 3 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m840013
c23006
fp24004
kd19005
v01903
mp13015
Totalt163129156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Alkoholutandningsprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju21 yrkande 2.

Reservation 4 (s)

6. Tullverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju21 yrkande 5.

Reservation 5 (s, v)