Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Inga ökade möjligheter till grundläggande behörighet (UbU30)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det har, enligt regeringen, bland annat lett till att färre elever väljer yrkesprogram. Därför vill regeringen öka yrkesprogrammens attraktionskraft genom att lägga till de behörighetsgivande kurserna i programmet. Riksdagen håller inte med regeringen utan tror att förslaget kan leda till att färre personer väljer ett yrkesprogram.

I samband med gymnasiereformen 2011 togs kärnämnet estetisk verksamhet bort och finns nu endast som valbar kurs. Regeringen vill återinföra ett estetiskt ämne och föreslår därför att ämnet estetiska uttryck, som omfattar 50 gymnasiepoäng, ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Det innebär samtidigt att gymnasiearbetets omfattning minskar från 100 till 50 gymnasiepoäng. Riksdagen menar däremot att gymnasiearbetet är för viktigt för att omfattningen av det ska halveras.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen och bifall till motionerna 2017/18:4030 yrkande 1 och 2017/18:4092 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-06-12
Trycklov: 2018-06-13
Reservationer 6
bet 2017/18:UbU30

Inga ökade möjligheter till grundläggande behörighet (UbU30)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det har, enligt regeringen, bland annat lett till att färre elever väljer yrkesprogram. Därför vill regeringen öka yrkesprogrammens attraktionskraft genom att lägga till de behörighetsgivande kurserna i programmet. Utskottet håller inte med regeringen utan tror att förslaget kan leda till att färre personer väljer ett yrkesprogram.

I samband med gymnasiereformen 2011 togs kärnämnet estetisk verksamhet bort och finns nu endast som valbar kurs. Regeringen vill återinföra ett estetiskt ämne och föreslår därför att ämnet estetiska uttryck, som omfattar 50 gymnasiepoäng, ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Det innebär samtidigt att gymnasiearbetets omfattning minskar från 100 till 50 gymnasiepoäng. Utskottet menar däremot att gymnasiearbetet är för viktigt för att omfattningen av det ska halveras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-18
Debatt i kammaren: 2018-06-19
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1 och

avslår proposition 2017/18:184.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 14
M 71 0 0 12
SD 35 0 0 7
MP 0 22 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 159 141 0 49


2. Grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4030 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2 och

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 3 14
M 0 0 71 12
SD 0 35 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 20 0 0 1
L 0 0 17 2
KD 0 1 14 1
- 0 3 0 5
Totalt 138 39 123 49


3. Yrkescollege

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 1 70 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 179 119 0 51


4. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

5. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4092 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 71 0 12
SD 34 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 3 0 0 5
Totalt 177 121 0 51