Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

Trafikutskottets bet 2019/20:TU16

Planerat beslutsdatum: 10 juni 2020

Nästa händelse: Bordläggning 9 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Information kommer
bet 2019/20:TU16
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-09
Debatt i kammaren: 2020-06-10
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10