Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU23

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut