Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Högre straff för brott som har med heder att göra


Hedersrelaterade brott är brott som
handlar om att någon tycker att en person förstör en familjs rykte.

Det blir nu hårdare straff
för den som försöker få barn
att gifta sig eller leva med någon
som om de vore gifta.

Dessutom ska det bli svårare att
föra barn utomlands om man tror
att barnet ska ingå äktenskap
eller könsstympas.

Könsstympning innebär omskärelse
av flickors underliv.

Det här har riksdagen beslutat om.
De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2020.

Straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Riksdagens sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer 15
Betänkande 2019/20:JuU23

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-04-23

Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Regeringen föreslår lagändringar som innebär att straffen för hedersrelaterade brott skärps. Det innebär att om motivet för brottet varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

Dessutom föreslår regeringen att det ska bli straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser samt att det ska bli möjligt att besluta om utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Lagändringarna föreslås börjar gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-25
Debatt i kammaren: 2020-05-26
4

Beslut

Beslut: 2020-05-27
20 förslagspunkter, 19 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utreseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
2. lag om ändring i passlagen (1978:302) i de delar det avser 7 a, 7 b, 12 och 18 §§,
3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
4. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:131 punkterna 2, 3 i denna del, 4 och 5 samt avslår motionerna

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,

2019/20:2621 av John Weinerhall (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 22,

2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) yrkande 9 och

2019/20:3560 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (V)

2. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i passlagen (1978:302)
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:131 punkterna 1 och 3 i denna del.

3. Ytterligare omständigheter som skäl för utreseförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3588 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, KD)

4. Särskild brottsrubricering för hedersrelaterade brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:646 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 8,

2019/20:1341 av Louise Meijer (M),

2019/20:1846 av Lawen Redar (S),

2019/20:2728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 20,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 30,

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 24,

2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2019/20:3588 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 9 1 60
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 22 1 295


5. Skärpta straff för brott med hedersmotiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 28,

2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 25 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 19.

6. Oskuldskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1342 av Louise Meijer (M) och

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 31.

Reservation 4 (M)

7. Åtgärder mot s.k. moralpoliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32,

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 6-8 och

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 5 (M)

8. Rättsväsendets kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 5.

Reservation 6 (M)

9. Omhändertagande av och förhör med unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 10-12.

Reservation 7 (M)

10. Övriga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:405 av Solveig Zander (C) yrkande 1,

2019/20:2621 av John Weinerhall (M) yrkande 3,

2019/20:2624 av Lotta Olsson (M) och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 29.

Reservation 8 (SD)

11. Kriminalisering av barnäktenskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 12-14,

2019/20:821 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 18 och 19,

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 5,

2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 25-27 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkandena 9, 16 och 17.

12. Återförande av bortförda barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3268 av Sultan Kayhan m.fl. (S).

13. Förbättrade möjligheter att verka proaktivt mot anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13 och

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 9 (M, KD)

14. Skärpt lagstiftning mot tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 20 och 21 samt

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 2-4.

Reservation 10 (SD)

15. Kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till vilseledande till äktenskapsresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 6 och

2019/20:3064 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 11 (M)

16. Behovet av mer kunskap om könsstympning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 12 (KD)

17. Straffrättsligt ansvar för vårdnadshavare som inte förhindrar könsstympning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3172 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 53.

18. Ökad tillämpning av bestämmelserna om äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott och vilseledande till äktenskapsresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 13 (SD)

19. Kriminalisering av att vara gift med en minderårig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 14 (SD)

20. Revidering av straffskalorna för barnäktenskapsbrott, äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3586 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 15 (SD)