Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2020

Beslut

Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Högre straff för brott som har med heder att göra


Hedersrelaterade brott är brott som
handlar om att någon tycker att en person förstör en familjs rykte.

Det blir nu hårdare straff
för den som försöker få barn
att gifta sig eller leva med någon
som om de vore gifta.

Dessutom ska det bli svårare att
föra barn utomlands om man tror
att barnet ska ingå äktenskap
eller könsstympas.

Könsstympning innebär omskärelse
av flickors underliv.

Det här har riksdagen beslutat om.
De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2020.

Straffen skärps för hedersrelaterad brottslighet. Brott där motivet varit att bevara eller återupprätta heder ska ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

Dessutom blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser och utreseförbud införs för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Riksdagens sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-04-23, 2020-05-07

Ja till ökat skydd för hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Regeringen föreslår lagändringar som innebär att straffen för hedersrelaterade brott skärps. Det innebär att om motivet för brottet varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömning av straffvärdet.

Dessutom föreslår regeringen att det ska bli straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser samt att det ska bli möjligt att besluta om utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Lagändringarna föreslås börjar gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.