Olovlig tobaksförsäljning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Kraven skärps vid tobaksförsäljning (SoU25)

Det blir hårdare krav på tobaksförsäljare. I fortsättningen ska inte försäljning få påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen. Det blir därmed enklare för kommunen att utöva tillsyn. Kommunen ska dessutom få förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Beslutet syftar till att få en effektivare tillsyn och bättre efterlevnad av bestämmelsen att tobak endast får säljas till den som har fyllt 18 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen hade förslagit att ändringarna skulle börja gälla den 1 juli 2010 men riksdagen flyttade fram ikraftträdandet till den 1 augusti 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kraven skärps vid tobaksförsäljning (SoU25)

Det blir hårdare krav på tobaksförsäljare enligt ett lagförslag från regeringen. I fortsättningen ska inte försäljning få påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen. Det blir därmed enklare för kommunen att utöva tillsyn. Kommunen ska dessutom få förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Syftet med förslaget är att få en effektivare tillsyn och bättre efterlevnad av bestämmelsen att tobak endast får säljas till den som har fyllt 18 år.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen hade förslagit att ändringarna skulle börja gälla den 1 juli 2010 men utskottet vill flytta fram ikraftträdandet till den 1 augusti 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.