om en ny plan- och bygglag m.m. (prop. 1985/86:1 och prop. 1984/85:207)

BoUs betänkande 1986/87:BoU1

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut