om uppskov med behandlingen av visst ärende till riksmötet 1979/80

Socialförsäkringsutskottets bet 1978/79:SfU27

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut