Ombildning av Handikappinstitutet

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1998

Beslut

Handikappinstitutet (SoU19)

Riksdagen beslutade att Handikappinstitutet ska ombildas till Hjälpmedelsinstitutet (HI), en allmännyttig ideell förening. Staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet blir föreningsbildare och föreningens enda medlemmar. HI:s huvuduppgift ska vara att arbeta med forskning, utveckling, provning och standardisering av hjälpmedel samt information, utbildning och erfarenhetsutbyte. Verksamhet ska bekostas gemensamt av staten och landstingen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.