Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning ochutvisning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03:SFU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2002

Beslut

Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning (SfU3)

Den 1 december 2002 införs en ny grund för avvisning i utlänningslagen. Beslutet gör det möjligt att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning meddelat antingen av en annan stat som ingår i EU eller av Norge eller Island. Avvisning enligt denna grund ska prövas av Migrationsverket i första instans. Vidare beslutades att beslut om avvisning eller utvisning grundade på hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten under vissa förutsättningar ska få läggas till grund för beslut om återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-10-10
Justering: 2002-10-22
Betänkande publicerat: 2002-10-29
Trycklov: 2002-10-29
Reservationer 1
Betänkande 2002/03:SFU3

Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning (SfU3)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att en ny grund för avvisning förs in i utlänningslagen. Förslaget gör det möjligt att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning meddelat antingen av en annan stat som ingår i EU eller av Norge eller Island. Avvisning enligt denna grund ska prövas av Migrationsverket i första instans. Vidare föreslås att beslut om avvisning eller utvisning grundade på hot mot den allmänna ordningen eller inre säkerheten under vissa förutsättningar ska få läggas till grund för beslut om återkallelse av ett svenskt uppehållstillstånd. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-11-13
4

Beslut

Beslut: 2002-11-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utländska beslut om avvisning eller utvisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (kd, v, mp)