Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2020

Beslut

Gängmord och dödligt våld mot nära anhörig bör ge livstidsstraff (JuU31)

Sedan 1 januari i år har straffet för mord skärpts så att livstidsstraff ska kunna gälla i fler fall än tidigare. Riksdagen saknar dock två omständigheter i lagen som ska kunna vara skäl för ett sådant straff. Det gäller om gärningen har riktats mot en närstående, exempelvis en partner, eller om gärningen har genomförts i organiserad form, så kallat gängvåld.

Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att noggrant följa utvecklingen av vägledande domar på området. Om det skulle visa sig att dödligt våld mot närstående och gängrelaterade mord inte leder till livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag.

Förslaget om tillkännagivande har väckts med anledning av regeringens tidigare proposition Straffet för mord, som beslutades i riksdagen den 13 november 2019.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion med tillkännagivande om livstidsfängelse för mord.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-10-01
Justering: 2020-10-15
Trycklov: 2020-10-20
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:JuU31

Alla beredningar i utskottet

2020-10-01, 2020-09-17, 2020-09-10, 2020-06-23, 2020-06-16, 2020-06-16, 2020-06-11, 2020-06-04, 2020-04-02, 2020-01-16, 2019-12-17

Gängmord och dödligt våld mot nära anhörig bör ge livstidsstraff (JuU31)

Sedan 1 januari i år har straffet för mord skärpts så att livstidsstraff ska kunna gälla i fler fall än tidigare. Justitieutskottet saknar dock två omständigheter i lagen som ska kunna vara skäl för ett sådant straff. Det gäller om gärningen har riktats mot en närstående, exempelvis en partner, eller om gärningen har genomförts i organiserad form, så kallat gängvåld.

Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att noggrant följa utvecklingen av vägledande domar på området. Om det skulle visa sig att dödligt våld mot närstående och gängrelaterade mord inte leder till livstids fängelse i betydligt större utsträckning än tidigare bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag.

Förslaget om tillkännagivande har väckts med anledning av regeringens tidigare proposition Straffet för mord, som beslutades i riksdagen den 13 november 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-03
Debatt i kammaren: 2020-11-04
4

Beslut

Beslut: 2020-11-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 november 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om livstids fängelse för mord och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 32 23 1 293