Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (prop. 2005/06:130)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt inom byggsektorn (SkU30)

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska motverka att mervärdesskatt undandras vid utförande av tjänster eller uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Beslutet innebär att vid omsättning inom landet av vissa tjänster ska förvärvaren vara skattskyldig, i stället för den som tillhandahåller tjänsten (omvänd skattskyldighet).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt inom byggsektorn (SkU30)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar som ska motverka att mervärdesskatt undandras vid utförande av tjänster eller uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Förslaget innebär att vid omsättning inom landet av vissa tjänster ska förvärvaren vara skattskyldig, i stället för den som tillhandahåller tjänsten (omvänd skattskyldighet).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.