Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Skatteutskottets bet 2010/11:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Nya regler ska hindra skattefusk i handeln med utsläppsrätter (SkU13)

Omvänd skatteskyldighet införs i handeln med utsläppsrätter för växthusgaser. Det betyder att den som köper utsläppsrätter ska redovisa och betala mervärdesskatten, momsen, i stället för att säljaren gör det. Syftet är att göra det svårare att fuska med skatterna. Bakgrunden till lagändringen är ett nytt EU-direktiv som kom till efter att flera EU-länder haft problem med skattebedrägerier i handeln med utsläppsrätter. Det nya direktivet tillåter omvänd skattskyldighet fram till den 30 juni 2015. Köparen blir skyldig att betala in momsen direkt till staten och pengarna går aldrig via säljaren, vilket gör att han eller hon inte kan försvinna med pengarna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:235 i denna del och till proposition 2010/11:16.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-23
Justering: 2010-11-23
Betänkande publicerat: 2010-11-23
Trycklov: 2010-11-23
bet 2010/11:SkU13

Nya regler ska hindra skattefusk i handeln med utsläppsrätter (SkU13)

Omvänd skatteskyldighet införs i handeln med utsläppsrätter för växthusgaser. Det betyder att den som köper utsläppsrätter ska redovisa och betala mervärdesskatten, momsen, i stället för att säljaren gör det. Syftet är att göra det svårare att fuska med skatterna.

Bakgrunden till förslaget är ett nytt EU-direktiv som kom till efter att flera EU-länder haft problem med skattebedrägerier i handeln med utsläppsrätter. Det nya direktivet tillåter omvänd skattskyldighet fram till den 30 juni 2015. Köparen blir skyldig att betala in momsen direkt till staten och pengarna går aldrig via säljaren, vilket gör att han eller hon inte kan försvinna med pengarna.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-01
4

Beslut

Beslut: 2010-12-01
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
dels utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2009/10:235 i denna del och 2010/11:16.