Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU5

Ärendet är klart för debatt

Beslutat: 8 september 2020

Beslut

Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera militärt tillsammans.

Beslutet innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Lagändringarna börjar gälla 15 oktober 2020.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Ändrat ikraftträdande jämfört med regeringens förslag. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-12
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:UFöU5

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07

Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera militärt tillsammans.

Förslaget innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla 15 oktober 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-03
Debatt i kammaren: 2020-09-08
4

Beslut

Beslut: 2020-09-08
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 september 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Operativt militärt stöd från Finland

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, i de delar det avser 2-5 §§, med den ändringen att lagen ska träda i kraft den 15 oktober 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:110 punkt 1 i denna del.

2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland i de delar
som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i skyddslagen (2010:305),
3. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500), 

med den ändringen att lagarna ska träda i kraft den 15 oktober 2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:110 punkterna 1 i denna del, 2 och 3.

3. Ökad beslutsbefogenhet för regeringen att sätta in svenska väpnade styrkor till stöd för Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1.

4. Beslut om undanförsel och förstöring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 2.

5. Ett defensivt försvarsförbund med Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1.

6. Operativt militärt stöd mellan Sverige och flera länder och organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L) och

2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. (M, KD).

Reservation 1 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 54 0 0 46
M 0 38 0 32
SD 33 0 0 29
C 0 17 0 14
V 15 0 0 12
KD 0 12 0 10
L 0 10 0 9
MP 9 0 0 7
- 1 1 0 0
Totalt 112 78 0 159