Organdonation

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU12

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 25 februari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-13
Trycklov: 2021-04-16
Betänkande 2020/21:SoU12

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-02-25
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer