Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2017

Beslut

Situationen i Ukraina i fokus i OSSE under 2016 (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församlings redogörelse och regeringens skrivelse om arbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utskottet noterar bland annat att OSSE:s arbete även under 2016 har varit fokuserat på situationen i Ukraina. Utskottet anser att OSSE:s arbete för fria och rättvisa val är viktigt och betonar vikten av valövervakningar. Utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation har deltagit i samtliga valövervakningar som den parlamentariska församlingen har genomfört under året. Utskottet välkomnar att regeringen och delegationen har bidragit till att jämställdhetsfrågorna har fått en mer framträdande roll på OSSE:s dagordning, bland annat genom att uppmärksamma frågor om könsrelaterat våld.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelse 2016/17:OSSE1 och skrivelse 2016/17:11 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-08
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:UU14

Alla beredningar i utskottet

2017-04-20, 2017-04-18, 2017-03-30

Situationen i Ukraina i fokus i OSSE under 2016 (UU14)

Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation till OSSE:s parlamentariska församlings redogörelse och regeringens skrivelse om arbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utskottet noterar bland annat att OSSE:s arbete även under 2016 har varit fokuserat på situationen i Ukraina. Utskottet anser att OSSE:s arbete för fria och rättvisa val är viktigt och betonar vikten av valövervakningar. Utskottet ser positivt på att ledamöter från riksdagens OSSE-delegation har deltagit i samtliga valövervakningar som den parlamentariska församlingen har genomfört under året. Utskottet välkomnar att regeringen och delegationen har bidragit till att jämställdhetsfrågorna har fått en mer framträdande roll på OSSE:s dagordning, bland annat genom att uppmärksamma frågor om könsrelaterat våld.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11
4

Beslut

Beslut: 2017-05-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelse 2016/17:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2016/17:OSSE1 till handlingarna.

2. Regeringens Skrivelse 2016/17:11 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:11 till handlingarna.

3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24 och

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 72 0 12
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 21 0
L 16 0 0 3
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 2
Totalt 204 72 21 52