Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-12
bet 2019/20:UU7

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-21, 2019-11-14
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer