Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2021

Beslut

Redogörelse och skrivelse om OSSE:s verksamhet har behandlats (UU12)

Riksdagen har behandlat en redogörelse om 2020 års verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) från OSSE:s svenska delegation, samt en skrivelse från regeringen om OSSE:s verksamhet under andra halvåret 2019 och helåret 2020.

Riksdagen välkomnar att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen 2021. Riksdagen ser också positivt på att Sverige som ordförande fortsätter att prioritera arbetet för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på.

Riksdagen noterar bland annat också att den parlamentariska församlingen under 2020 observerade fyra val, att den svenska delegationen deltog i samtliga observationer samt att församlingen på grund av pandemin dock inte kunde observera alla val som man planerat. Arbetet med valobservationer är en viktig beståndsdel i OSSE:s verksamhet och riksdagen ser positivt på att svenska ledamöter fortsätter att delta aktivt i dessa.

Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 3 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-29
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-06-01
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:UU12

Alla beredningar i utskottet

2021-04-29, 2021-04-22, 2021-04-15

Redogörelse och skrivelse om OSSE:s verksamhet har behandlats (UU12)

Utrikesutskottet har behandlat en redogörelse om 2020 års verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), från OSSE:s svenska delegation, samt en skrivelse från regeringen om OSSE:s verksamhet under andra halvåret 2019 och helåret 2020.

Utskottet välkomnar att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen 2021. Utskottet ser också positivt på att Sverige som ordförande fortsätter att prioritera arbetet för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på.

Utskottet noterar bland annat också att den parlamentariska församlingen under 2020 observerade fyra val, att den svenska delegationen deltog i samtliga observationer samt att församlingen på grund av pandemin dock inte kunde observera alla val som man planerat. Arbetet med valobservationer är en viktig beståndsdel i OSSE:s verksamhet och utskottet ser positivt på att svenska ledamöter fortsätter att delta aktivt i dessa.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska lägga redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-08
Debatt i kammaren: 2021-06-09
4

Beslut

Beslut: 2021-06-10
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. OSSE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 19,

2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkandena 5 och 6 samt

2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD).

Reservation 1 (SD, KD)
Reservation 2 (M)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 27 13 16 293


2. Redogörelse 2020/21:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2020/21:OSSE1 till handlingarna.

3. Skrivelse 2020/21:147 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2019 och helåret 2020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:147 till handlingarna.