Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2022

Beslut

En skrivelse och redogörelse om OSSE 2021 har behandlats (UU12)

I en skrivelse om det svenska ordförandeskapet i OSSE konstaterar regeringen att spänningar mellan vissa av länderna har försvårat organisationens arbete, eftersom organisationen huvudsakligen fattar beslut med konsensus, alltså i enighet. Under Sveriges ordförandeskapsår påverkade detta även möjligheterna till framsteg när det gäller såväl organisationens politiska mandat som organisationens funktion.

Riksdagen konstaterar bland annat att konsensusprincipen på senare tid har missbrukats. Principen har kommit att användas av enskilda deltagarstater, såsom Ryssland, som vill främja sina nationella intressen på bekostnad av OSSE:s målsättningar.

Riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05, 2022-05-12

Utrikesutskottet vill att regeringen utvärderar svenskt OSSE-medlemskap (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att göra en utvärdering av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Det svenska medlemskapet i organisationen och Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021 bör också utvärderas anser utskottet.

I en skrivelse om det svenska ordförandeskapet i OSSE konstaterar regeringen att spänningar mellan vissa av länderna har försvårat organisationens arbete, eftersom organisationen huvudsakligen fattar beslut med konsensus, alltså i enighet. Under Sveriges ordförandeskapsår påverkade detta även möjligheterna till framsteg när det gäller såväl organisationens politiska mandat som organisationens funktion.

Utrikesutskottet konstaterar att konsensusprincipen på senare tid har missbrukats. Principen har kommit att användas av enskilda deltagarstater, såsom Ryssland, som vill främja sina nationella intressen på bekostnad av OSSE:s målsättningar.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera OSSE och det svenska medlemskapet samt Sveriges ordförandeskap under 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.