Organiserad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 1998

Beslut

Organiserad brottslighet (JuU12)

Riksdagen behandlade regeringens redovisning av åtgärder mot organiserad och gränsöverskridande brottslighet. Skrivelsen lades till handlingarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.