OSSE

Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2011

Beslut

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-04-28
Justering: 2011-05-03
Betänkande publicerat: 2011-05-04
Trycklov: 2011-05-03
Betänkande 2010/11:UU14

Alla beredningar i utskottet

2011-04-28, 2011-04-14

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (UU14)

Regeringen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-11
4

Beslut

Beslut: 2011-05-11
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens skrivelse 2010/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2010/11:55 till handlingarna.

2. Redogörelse till riksdagen 2010/11:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2010/11:OSSE1 till handlingarna.