Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Socialförsäkringsutskottets bet 2012/13:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2013

Beslut

Regeringen ska inte längre hantera ärenden om utvisning efter brott (SfU9)

I dag kan regeringen upphäva en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott eller bevilja uppehållstillstånd om utvisningen av olika anledningar inte kan genomföras. Det kan till exempel vara vid risk för dödsstraff och tortyr vid ett återvändande eller om den som utvisningsbeslutet gäller är allvarligt sjuk. Dessa ärenden flyttas över till den ordinarie migrationsprocessen och ska hanteras av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Det är också regeringen som genom nåd kan befria en person från straff. När någon ansöker om nåd ska han eller hon inte längre automatiskt få uppskov med att avtjäna sitt fängelsestraff.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2013. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-16
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-04
Trycklov: 2013-06-04
Reservationer 3
bet 2012/13:SfU9

Regeringen ska inte längre hantera ärenden om utvisning efter brott (SfU9)

I dag kan regeringen upphäva en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott eller bevilja uppehållstillstånd om utvisningen av olika anledningar inte kan genomföras. Det kan till exempel vara vid risk för dödsstraff och tortyr vid ett återvändande eller om den som utvisningsbeslutet gäller är allvarligt sjuk. Regeringen föreslår att dessa ärenden ska flyttas över till den ordinarie migrationsprocessen och hanteras av Migrationsverket och migrationsdomstolarna.

Det är också regeringen som genom nåd kan befria en person från straff. När någon ansöker om nåd får han eller hon automatiskt uppskov med att avtjäna sitt fängelsestraff. Regeringen föreslår att bestämmelsen om automatiskt uppskov ska slopas.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2013. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-06-13
4

Beslut

Beslut: 2013-06-13
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett nytt prövningsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:151 punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:Sf12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-3 och
2012/13:Sf13 av David Lång (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M920015
MP24001
FP20004
C19004
SD01901
V00154
KD16003
Totalt261191554

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Nåd i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:151 punkt 3 och avslår motion
2012/13:Sf12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 3 (V)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
4. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:151 punkterna 2 och 4-6.