Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1998

Beslut

Periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv (SkU30)

Villkoren skärptes för att överföra periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv från en enskild firma eller ett handelsbolag till ett aktiebolag utan att omedelbar beskattning sker.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet