Övergripande frågor på kulturområdet

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2004

Beslut

Riksdagen vill veta vad regeringen gjort för barnkulturen (KrU6)

Regeringen ska berätta för riksdagen vad den hittills har gjort för barn- och ungdomskulturen, och på vilket sätt den tänker satsa i framtiden. Barn och ungdomar är en uttalat prioriterad grupp i kulturpolitiken. Även i ungdomspolitiken betonas ungdomars rätt till eget skapande och att delta i kulturlivet. Men regeringen har ännu inte redovisat några resultat för riksdagen när det gäller kultur för barn och ungdomar. Regeringens kulturpolitik, som riksdagen godkänt, slår fast att kulturen kan vara ett viktigt redskap i barnets utveckling. Då krävs det att barnet tidigt får ta del av litteratur, konst, musik och historia med stöd av engagerade vuxna. Ungdomar har hunnit skaffa sig en egen smak och ska ges möjligheter att skapa själva. Språket är av stor betydelse och satsningar på litteratur och läsande för barn och ungdomar ska därför också ingå i kulturpolitiken. Men när regeringen för snart två år sedan redovisade vad den gjort för att uppnå kulturpolitikens mål om delaktighet och eget skapande, saknades uppgifter om barn och unga. Riksdagen sade också nej till motioner om teater och dans i skolan och om barnakademier.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna under punkten 3 om Barnkulturens ställning och villkor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Riksdagen vill veta vad regeringen gjort för barnkulturen (KrU6)

Regeringen ska berätta för riksdagen vad den hittills har gjort för barn- och ungdomskulturen, och på vilket sätt den tänker satsa i framtiden. Det tycker kulturutskottet och föreslår att riksdagen riktar en sådan uppmaning till regeringen. Barn och ungdomar är en uttalat prioriterad grupp i kulturpolitiken. Även i ungdomspolitiken betonas ungdomars rätt till eget skapande och att delta i kulturlivet. Men regeringen har ännu inte redovisat några resultat för riksdagen när det gäller kultur för barn och ungdomar. Regeringens kulturpolitik, som riksdagen godkänt, slår fast att kulturen kan vara ett viktigt redskap i barnets utveckling. Då krävs det att barnet tidigt får ta del av litteratur, konst, musik och historia med stöd av engagerade vuxna. Ungdomar har hunnit skaffa sig en egen smak och ska ges möjligheter att skapa själva. Språket är av stor betydelse och satsningar på litteratur och läsande för barn och ungdomar ska därför också ingå i kulturpolitiken. Men när regeringen för snart två år sedan redovisade vad den gjort för att uppnå kulturpolitikens mål om delaktighet och eget skapande, saknades uppgifter om barn och unga. Kulturutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om teater och dans i skolan och om barnakademier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.