Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Övergripande kulturfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2006

Beslut

Motioner om övergripande kulturfrågor (KrU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om övergripande kulturfrågor (KrU16)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.