Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2017

Beslut

Processerna kring miljötillstånd borde förenklas (MjU22)

Tillståndsprocesserna inom miljölagstiftningen borde förenklas och förkortas. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Verksamheter som riskerar att påverka miljön negativt måste söka och beviljas tillstånd för att få utföra sin verksamhet. Sådana verksamheter ska prövas noga och hårda krav ska ställas för att skydda miljön. Riksdagen anser dock att det är mycket viktigt att tillståndsprocesserna utformas på ett mer effektivt sätt än i dag. Bland annat borde handläggningstiderna i många fall kortas. Enligt riksdagen borde det också övervägas om företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder skulle kunna premieras genom att få en snabbare handläggning, en "grön gräddfil". Riksdagen uppmanade regeringen till detta.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2016/17:824 yrkande 31, 2016/17:863, 2016/17:3167 yrkande 9 ett tillkännagivande om förenklade och förkortade tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-09
Justering: 2017-05-18
Trycklov: 2017-05-23
Reservationer 9
bet 2016/17:MJU22

Processerna kring miljötillstånd borde förenklas (MjU22)

Tillståndsprocesserna inom miljölagstiftningen borde förenklas och förkortas. Det menar miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om detta.

Verksamheter som riskerar att påverka miljön negativt måste söka och beviljas tillstånd för att få utföra sin verksamhet. Sådana verksamheter ska prövas noga och hårda krav ska ställas för att skydda miljön. Miljö- och jordbruksutskottet anser dock att det är mycket viktigt att tillståndsprocesserna utformas på ett mer effektivt sätt än i dag. Bland annat borde handläggningstiderna i många fall kortas. Enligt utskottet borde det också övervägas om företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder skulle kunna premieras genom att få en snabbare handläggning, en "grön gräddfil". Utskottet tycker att riksdagen ska uppmana regeringen till detta.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-30
Debatt i kammaren: 2017-05-31
4

Beslut

Beslut: 2017-05-31
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändringar i miljöbalken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:723 av Sofia Arkelsten och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),

2016/17:1986 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8 och

2016/17:2554 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 2 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 19 0 1 5
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 16 0 0 3
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 274 13 21 41


2. Tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om förenklade och förkortade tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 31,

2016/17:863 av Lars Hjälmered (M) och

2016/17:3167 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 3 (S, MP, V)

3. Handläggningstiderna hos länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22.

Reservation 4 (V)

4. Torvärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 30.

5. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2457 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) och

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 7
SD 40 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 2
Totalt 290 18 0 41


6. Talerättsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2450 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 15 och

2016/17:3171 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M, C)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 8
SD 0 36 1 10
MP 20 0 0 5
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 2
Totalt 171 132 1 45


7. Samverkan mellan svensk forskning och näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 8 (C, L)

8. Tillsynsavgifter för gruvverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3168 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 9 (M)

9. Hållbar utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1803 av Karin Svensson Smith (MP).

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.