Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2020

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU12)

Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlade bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-17, 2020-04-02

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.