Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2020

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU12)

Riksdagen sa nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlade bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-16
Reservationer 19
bet 2019/20:MJU12

Alla beredningar i utskottet

2020-04-02, 2020-03-17

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 80-tal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om övergripande miljöfrågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om miljömålssystemet, äganderättsfrågor, tillståndsprövning och miljöfarlig verksamhet samt riktvärden för buller.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-23
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Revidering av de svenska miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 19 och

2019/20:2665 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Anpassning av miljömålssystemet till de globala hållbarhets-målen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3133 av Lawen Redar (S) och

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 3 (C)

3. Markägares inflytande och möjlighet till rättslig prövning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:2559 av Mats Green (M) och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

4. Äganderätt och grön infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:611 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 5 (M, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 14 10 294


5. Effektivare tillståndsprocesser och kortare handläggnings-tider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1338 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1995 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2019/20:3252 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 7 (M, KD)

6. Digitalisering av tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 11 och 12,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 1.

7. Förbättrade tillståndsprocesser för vattenbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:601 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


8. Tillståndsplikt för motorfordonsverkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:984 av Joakim Sandell (S).

9. Länsstyrelsernas miljötillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 9 (M, KD)

10. Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2374 av Carl-Oskar Bohlin (M) och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 10 (KD)

11. Kumulativ påverkan på rennäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 53.

Reservation 11 (SD)

12. Buller från idrottsanläggningar och motorbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:296 av Ingemar Kihlström (KD),

2019/20:1456 av Maria Stockhaus (M),

2019/20:2069 av Mathias Tegnér och Leif Nysmed (båda S),

2019/20:3046 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S),

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 22 och

2019/20:3379 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 12 (M, C)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 3 16 294


13. Buller från vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2791 av Magnus Oscarsson (KD).

14. Buller på skolgårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 14 (C)

15. Tillsyn av tillståndspliktiga gårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 41, 43 och 44.

Reservation 15 (SD)

16. Miljökriterierna inom offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 4,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 30 och

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 47 5 3 294


17. Offentliga medel till miljöorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 18 (C)

18. Processuella regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2244 av John Widegren (M).

19. Utvärdering av Havs- och vattenmyndighetens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2666 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 19 (M, KD)

20. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
Därmed avslår riksdagen de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.