Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU13)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Anledningen är främst att nuvarande lagstiftning bedöms vara tillräcklig eller att arbete redan pågår inom de områden som berörs av förslagen.

Motionerna handlar exempelvis om översyn av miljöbalken, tillståndsprocesser, äganderättsfrågor och offentlig upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-09, 2021-03-02

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till cirka 130 förslag om övergripande miljöfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Anledningen är främst att nuvarande lagstiftning bedöms vara tillräcklig eller att arbete redan pågår inom de områden som berörs av förslagen.

Motionerna handlar exempelvis om översyn av miljöbalken, tillståndsprocesser, äganderättsfrågor och offentlig upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.