Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets bet 2018/19:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer, it i skolan samt studie- och yrkesvägledning. Anledningen är bland annat bestämmelser som gäller inom området, pågående utredningar och åtgärder som redan har aviserats eller vidtagits.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-07
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-10
Reservationer 49
bet 2018/19:UbU10

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer, it i skolan samt studie- och yrkesvägledning. Anledningen är bland annat bestämmelser som gäller inom området, pågående utredningar och åtgärder som redan har aviserats eller vidtagits.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 23,

2018/19:1422 av Alexandra Anstrell (M),

2018/19:2047 av Jan Björklund m.fl. (L),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10,

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 12,

2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 1, 27 och 28.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

2. Tioårig grundskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 77.

Reservation 4 (M, KD)

3. Översyn av läroplaner och kursplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 79.

Reservation 5 (M, KD)

4. Höjd studietakt och förlängd skolplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 83 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 6 (M, KD)

5. Utökad undervisningstid i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 82 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 7 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 187 127 0 35


6. Undervisningstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)

7. Läxhjälp och lovskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 24,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 25 och 26 samt

2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)

8. Ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:216 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1 och 42,

2018/19:1168 av Teresa Carvalho (S),

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkandena 1 och 4,

2018/19:2044 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 29 2
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 0 1 14 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 123 59 132 35


9. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 63,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (V)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 0 0 58 4
C 0 0 29 2
V 0 26 0 2
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 4
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 102 26 185 36


10. Utveckla det fria skolvalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 92.

Reservation 23 (M, C, KD, L)

11. Ett aktivt skolval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 2 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 27.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (KD)

12. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD),

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1-6,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 43,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 2 och 3,

2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S),

2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C),

2018/19:2436 av Martina Johansson (C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 17,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 28 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21.

Reservation 27 (M)
Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (V)
Reservation 30 (KD)
Reservation 31 (L)

13. Översyn av kö- och antagningssystemet inom skolvalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 93,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 32 (M, C, KD, L)
Reservation 33 (V)

14. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 1,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4, 40 och 44,

2018/19:438 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:496 av Robert Hannah (L),

2018/19:555 av Maria Nilsson (L),

2018/19:599 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1,

2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:1903 av John Weinerhall (M) yrkande 5,

2018/19:2383 av Niels Paarup-Petersen (C),

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 5 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 34 (M)
Reservation 35 (SD)
Reservation 36 (C)
Reservation 37 (V)
Reservation 38 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 0 0 58 4
C 0 29 0 2
V 0 0 26 2
KD 0 1 19 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 118 30 166 35


15. Särskilda undervisningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2434 av Martina Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2710 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C),

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 39 (M)
Reservation 40 (C)

16. It i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7,

2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S),

2018/19:2716 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 11,

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 4,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15,

2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 1 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (SD)
Reservation 43 (C)

17. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 37,

2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2018/19:777 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1490 av Martina Johansson (C),

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 18 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 44 (M)
Reservation 45 (SD)
Reservation 46 (C)
Reservation 47 (V)
Reservation 48 (L)

18. Utveckla studie- och yrkesvägledningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 97.

Reservation 49 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 49 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 186 126 0 37