Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Riksdagen sa nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer och it i skolan. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är de bestämmelser som gäller, utredningar som pågår och åtgärder som har aviserats eller vidtagits.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-05
Reservationer 22
Betänkande 2019/20:UbU10

Nej till motioner om skolfrågor (UbU10)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 130 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet, val av skola, fristående skolor, tillsyn, särskilda undervisningsformer och it i skolan. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är de bestämmelser som gäller, utredningar som pågår och åtgärder som har aviserats eller vidtagits.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-12
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:616 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkandena 9 och 19,

2019/20:1627 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2019/20:2056 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:2071 av Mathias Tegnér (S) yrkande 6,

2019/20:2456 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP) yrkande 8,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 2 och 6,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 60 0 10
SD 0 0 58 4
C 1 0 29 1
V 0 0 24 3
KD 19 0 0 3
L 0 0 16 3
MP 12 0 0 4
- 0 0 2 0
Totalt 122 60 129 38


2. Möjligheter för elever att gå om en årskurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 6 (M, SD)

3. Ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:795 av Gustav Fridolin (MP),

2019/20:1044 av Elin Gustafsson (S),

2019/20:1132 av Yasmine Bladelius (S),

2019/20:1622 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 60 10
SD 0 0 59 3
C 30 0 0 1
V 0 24 0 3
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 1 1 0 0
Totalt 168 25 119 37


4. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 24.

Reservation 10 (C)

5. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:286 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkande 17,

2019/20:617 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 11,

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 10,

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 6,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 15 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 26 och 28.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)

6. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:594 av Jörgen Grubb m.fl. (SD) yrkandena 3 och 16,

2019/20:926 av Patrik Engström och Maria Strömkvist (båda S),

2019/20:1267 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5, 6, 12 och 13,

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 5, 6, 20 och 21 samt

2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 2 och 3.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 60 10
SD 1 0 58 3
C 0 30 0 1
V 24 0 0 3
KD 19 0 0 3
L 0 0 16 3
MP 12 0 0 4
- 1 0 1 0
Totalt 147 30 135 37


7. Reformera Barn- och elevombudet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3354 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 18 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 60 0 0 10
SD 1 58 0 3
C 30 0 0 1
V 24 0 0 3
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 12 0 0 4
- 1 1 0 0
Totalt 237 75 0 37


8. Särskilda undervisningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:404 av Solveig Zander (C),

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 3,

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 7,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 19 (C)

9. It i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1389 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 3,

2019/20:2079 av Helena Gellerman (L),

2019/20:3092 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 13,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 17,

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 31 och

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (L)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.