Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 11 mars 2020

Nästa händelse: Justering 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-05
bet 2019/20:UbU10
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11