Överlåtbara fiskerättigheter m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2009

Beslut

Nya regler om fiskerättigheter (MJU23)

Fiskerättigheter ska kunna överlåtas för att främja fartygsstrukturen i det pelagiska yrkesfisket. Med pelagiskt fiske menas fiske efter någon av arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Den pelagiska fiskeflottan består i dag av ett åttiotal fartyg. Fiskeriverket kan från den 1 augusti 2009 överlåta fiskerätter till yrkesfiskare med fartygstillstånd. Fiskerättens storlek bestäms av Fiskeriverket utifrån hur stor yrkesfiskarens fiskefångst har varit tidigare. Detta beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. För att motverka en för stor ägarkoncentration ska en yrkesfiskares högsta innehav av fiskerättigheter begränsas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-05-05
Justering: 2009-05-26
Betänkande publicerat: 2009-06-01
Trycklov: 2009-06-01
Reservationer 5
bet 2008/09:MJU23

Nya regler om fiskerättigheter (MJU23)

Fiskerättigheter ska kunna överlåtas för att främja fartygsstrukturen i det pelagiska yrkesfisket. Med pelagiskt fiske menas fiske efter någon av arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Den pelagiska fiskeflottan består idag av ett åttiotal fartyg.

Fiskeriverket kan från och med den 1 augusti 2009 överlåta fiskerätter till yrkesfiskare med fartygstillstånd. Fiskerättens storlek bestäms av Fiskeriverket utifrån hur stor yrkesfiskarens fiskefångst har varit tidigare och ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

För att motverka en för stor ägarkoncentration ska en yrkesfiskares högsta innehav av fiskerättigheter begränsas. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-11
4

Beslut

Beslut: 2009-06-11
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om överlåtbara fiskerättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om överlåtbara fiskerättigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:169.

2. Fiskebestånden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkandena 3, 4 och 8.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m830014
c22007
fp21007
kd18006
v01705
mp01603
Totalt144137068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ägarcentrering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

4. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkande 5.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. EU:s skattesubventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkande 9.

Reservation 4 (s, v, mp)

6. Den gemensamma fiskepolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ20 yrkandena 6 och 7.

Reservation 5 (s, v, mp)