Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU46

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2014

Beslut

Riksdagen sa ja till en ny riksdagsordning (KU46)

Riksdagen sa ja till en ny riksdagsordning. Den nya lagen är främst en redaktionell och språklig omarbetning av den nu gällande riksdagsordningen. Dessutom blir reglerna om budgetprocessen i riksdagen tydligare. Den nya riksdagsordningen bygger på förslag som riksdagsstyrelsen och regeringen har lämnat om ändringar i bland annat riksdagsordningen.

Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat dels riksdagsstyrelsens framställning med förslag till ny riksdagsordning, dels regeringens proposition En utvecklad budgetprocess som även den innehåller förslag på ändringar i riksdagsordningen. Riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag, innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Beslutet innebär bland annat att det ska stå i riksdagsordningen att huvudregeln är att den så kallade rambeslutsprocessen ska användas när riksdagen ska besluta om statens budget. Rambeslutsprocessen är en del av budgetprocessen som innebär att riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Reglerna i riksdagsordningen för hur ändringar i statens budget ska beslutas i riksdagen ska också ändras. Ändringar i budgetlagen om uppföljning och utvärdering av de budgetpolitiska målen görs också.

En redaktionell och språklig modernisering av den gällande lagen görs, efter förslag av riksdagsstyrelsen. Ändringar i regler som bland annat rör kammaren och ledamöternas rätt att lämna så kallade följdmotioner på till exempel en proposition görs också. I huvudsak ställde sig konstitutionsutskottet bakom riksdagsstyrelsens förslag. KU föreslog dock vissa ändringar i riksdagsstyrelsens förslag, främst som en följd av de förslag som regeringen lämnat om förenklingar i budgetprocessen. Därför lämnade utskottet ett eget förslag till ny riksdagsordning.

Riksdagen sa ja till konstitutionsutskottets förslag till en ny riksdagsordning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen och framställningen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 framställning / redogörelse, 26 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-06-03
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-10
Trycklov: 2014-06-09
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU46

Alla beredningar i utskottet

2014-06-03, 2014-05-27, 2014-05-06, 2014-04-29

Konstitutionsutskottet lämnar förslag till ny riksdagsordning (KU46)

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen säger ja till en ny riksdagsordning. Den nya lagen är främst en redaktionell och språklig omarbetning av den nu gällande riksdagsordningen. Dessutom blir reglerna om budgetprocessen i riksdagen tydligare. KU:s förslag bygger på förslag som riksdagsstyrelsen och regeringen har lämnat om ändringar i bland annat riksdagsordningen.

KU har behandlat dels riksdagsstyrelsens framställning med förslag till ny riksdagsordning, dels regeringens proposition En utvecklad budgetprocess som även den innehåller förslag på ändringar i riksdagsordningen. Riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag, innehåller regler om riksdagens arbetsformer.

Regeringen föreslår bland annat att det ska stå i riksdagsordningen att huvudregeln är att den så kallade rambeslutsprocessen ska användas när riksdagen ska besluta om statens budget. Rambeslutsprocessen är en del av budgetprocessen som innebär att riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Reglerna i riksdagsordningen för hur ändringar i statens budget ska beslutas i riksdagen ska också ändras. Ändringar i budgetlagen om uppföljning och utvärdering av de budgetpolitiska målen görs också.

Riksdagsstyrelsens förslag till ny riksdagsordning är främst en redaktionell och språklig modernisering av den gällande lagen. Förslaget innehåller även en del ändringar i regler som bland annat rör kammaren och ledamöternas rätt att lämna så kallade följdmotioner på till exempel en proposition. I huvudsak ställer sig konstitutionsutskottet bakom riksdagsstyrelsens förslag. KU föreslår dock vissa ändringar i förslaget, främst som en följd av de förslag som också lämnats om förenklingar i budgetprocessen. Därför lämnar utskottet ett eget förslag till ny riksdagsordning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-16
Debatt i kammaren: 2014-06-17
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
18 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny riksdagsordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 4 till riksdagsordning.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V17002
KD16003
Totalt3150034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. En ny riksdagsordning

Utskottets förslag: Riksdagen antar i den ordning som anges i 8 kap. 17 § första stycket andra meningen regeringsformen utskottets förslag i bilaga 4 till riksdagsordning.


2. Lag om ändring i budgetlagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 3 till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).


2. Lag om ändring i budgetlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 3 till lag om ändring i budgetlagen (2011:203).

3. Ändrad benämning av överskottsmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M99008
MP23002
FP21003
C21002
SD18002
V01702
KD16003
Totalt29717035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ändrad benämning av överskottsmålet

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

4. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


4. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

5. Lag om ändring i lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän med den ändringen att i 4 § första stycket ska benämningen "9.16.5"  ersättas av benämningen "9.17.5".

5. Lag om ändring i lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän med den ändringen att i 4 § första stycket ska benämningen "9.16.5"  ersättas av benämningen "9.17.5".


6. Lag om ändring i lagen om Sveriges riksbank

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank med den ändringen att i 4 kap. 1 § första stycket ska benämningen "9.16.4" ersättas av benämningen "9.17.4".


6. Lag om ändring i lagen om Sveriges riksbank

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank med den ändringen att i 4 kap. 1 § första stycket ska benämningen "9.16.4" ersättas av benämningen "9.17.4".

7. Lag om ändring i lagen med instruktion för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen med den ändringen att i 10 § första stycket ska benämningen "9 kap. 16 §" ersättas av benämningen "9 kap. 17 §".

7. Lag om ändring i lagen med instruktion för Riksrevisionen

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen med den ändringen att i 10 § första stycket ska benämningen "9 kap. 16 §" ersättas av benämningen "9 kap. 17 §".


8. Framställningens övriga lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till
a) lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
b) lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
c) lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,
d) lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden,
e) lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
f) lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd, och
g) lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd.8. Framställningens övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till
a) lag om ändring i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter,
b) lag om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
c) lag om ändring i lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen,
d) lag om ändring i lagen (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden,
e) lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna,
f) lag om ändring i lagen (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd, och
g) lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd.

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

9. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag: