Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Psykiskt störda ska kunna dömas till fängelse (JuU25)

Förbudet mot att döma psykiskt störda till fängelse ska luckras upp. Det sade riksdagen ja till. Fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl. Det kan vara att det är ett mycket allvarligt brott, att gärningsmannen saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård eller har vållat sitt tillstånd själv, till exempel genom att berusa sig. Fängelse får dock inte dömas ut om gärningsmannen har saknat insikt om konsekvensen av sitt handlande. Lagändringen börja gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-10
Justering: 2008-05-13
Betänkande publicerat: 2008-05-14
Trycklov: 2008-05-14
Reservationer 4
bet 2007/08:JuU25

Psykiskt störda ska kunna dömas till fängelse (JuU25)

Förbudet mot att döma psykiskt störda till fängelse ska luckras upp. Det föreslår justitieutskottet att riksdagen säger ja till. Fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl. Det kan vara att det är ett mycket allvarligt brott, att gärningsmannen saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård eller har vållat sitt tillstånd själv, till exempel genom att berusa sig. Fängelse får dock inte dömas ut om gärningsmannen har saknat insikt om konsekvensen av sitt handlande.

Enligt förslaget ska lagändringen börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-21
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju31.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v01804
mp01504
Totalt27033046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kvarstående vårdbehov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v20164
mp15004
Totalt1721141647

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:97.

4. Omprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 2.

Reservation 3 (s)

5. Kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju32 yrkande 1.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c26003
fp22006
kd20004
v00184
mp10135
Totalt1561153147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag