Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2022

Beslut

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 (MJU31)

Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Syftet med den pausade reduktionsplikten är att undvika alltför höga priser på bensin och diesel under 2023.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-06-02, 2022-06-09

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 (MJU31)

Den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel. Syftet med den pausade reduktionsplikten är att undvika allt för höga priser på bensin och diesel under 2023.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.